IMG_HD1.jpg

Istorinės Lietuvos archeologiniai šaltiniai užsienyje

Istorinės Lietuvos (LDK dalies) archeologijos istorija glaudžiai susijusi su Rusijos Imperijos ir Lenkijos archeologija. Nuo 1795 m. dabartinė Lietuvos teritorija priklausė Rusijos Imperijai, o XIX a. pirmoje pusėje, po keletos administracinių reformų jos teritorija priklausė Kauno, Vilniaus, Suvalkų, o nedideli pakraščiai - Gardino ir Kuršo gubernijoms.

Nuo XIX a. vidurio kaip ir visoje Rusijos Imperijoje taip ir dabartinėje Lietuvos teritorijoje archeologiniais tyrimais užsiėmė mokslo draugijos, kuriuos kontroliavo Imperatoriškoji Archeologijos komisija, o informaciją apie lobius ir įvairias senienas rinko gubernijų statistikos komitetai. Lietuvoje XIX a. antroje pusėje archeologinių tyrimų iniciatyvą perėmė Rusijos geografinė draugija, Rusijos archeologijos draugija bei Maskvos archeologijos draugija.

Lenkijai užgrobus Vilniaus kraštą radiniai iš pradėjo patekti ir į Lenkijos muziejus. Šios šalies institucijose saugomos ir archeologų, dirbusių Lietuvoje kolekcijos.