IMG_HD7.jpg

Lietuvoje saugomų šaltinių skaitmeninimas

Lietuvos institucijose saugomų Archeologinių šaltinių skaitmeninimas – viena iš dviejų pagrindinių projekto Archeolitas veiklų. Archeologiniai šaltiniai projekto sumanytojų nuomone yra ne tik archeologinio paveldo objektai bei juose rasti dirbiniai, bet ir visa medžiaga, susijusi su tokių objektų tyrimais. Būtent šią medžiagą užsimota skaitmeninti ARCHEOLITO projekto metu. Skaitmeninimo tikslas – padaryti XIX a. pab. – XX a. pr. publikacijas bei archyvinius dokumentus prieinamesnius didesniam būriui tyrėjų, studentų ir suinteresuotai visuomenės daliai.

Įvairių šaltinių skaitmeninimo darbai pradėti 2006 m. ir buvo finansuojami iki 2008 m.

Šiuo metu skaitmeninimo darbai vykdomi tik projekto vykdytojų iniciatyva, nes LMT ekspertų nuomone tokie darbai nereikalingi (žr. projekto ekspertizę).

2011 m. gruodžio 13 d. projekto ARCHEOLITAS metu vykdyti skaitmeninimo darbai pristatyti Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto "Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė" baigiamajame renginyje: