IMG_HD1.jpg

Archeologinių tyrimų fotonegatyvai

2007-2008 m. Vilniaus universitetui, Lietuvos istorijos institutui bei Vytauto Didžiojo Karo muziejui Kaune buvo skirtos papildomos lėšos skenavimo įrangos įsigijimui ir šiose įstaigose buvo įskaitmeninta (nuskenuota):

- 4 tūkst. fotonegatyvų, saugomų Vytauto Didžiojo Karo muziejuje (žr. sąrašą);

- 21 tūkst. fotonegatyvų, saugomų Lietuvos istorijos institute (žr. sąrašą). Pastarieji 2010 metais pradėti talpinti į Lituanistikos duomenų bazę Aruodai.

Skaitmeniniais fotovaizdais aktyviai naudojasi Vilniaus universiteto Archeologijos specialybės studentai rašydami referatus, kursinius ir baigiamuosius bakalauro ar magistro darbus. Apie 25 projekto metu nuskenuoti fotonegatyvai panaudoti Vilniaus Universiteto Archeologijos katedros 70-mečiui skirtame leidinyje „Vilniaus universiteto archeologijos katedra” (Vilnius, 2010).

Nors nuo 2010 m. šis darbas nebefinansuotas, kaip netikslingas (žr. ekspertizę), tačiau fotonegatyvai ir toliau skenuojami ARCHEOLITO vykdytojų ir VU studentų iniciatyva.