IMG_HD2.jpg

Rytprūsių dalies (Klaipėdos krašto) archeologinių tyrinėjimų šaltiniai

Klaipėdos kraštas – tai buvusi šiaurinė Rytprūsių teritorija, esanti deš. Nemuno krante, kuriai priklausė ir šiaurinė Kuršių Nerijos dalis. Regiono pavadinimas atsirado po Versalio taikos, kai jis buvo atskirtas nuo Vokietijos.

Pirmosios žinios apie Klaipėdos krašte rastas proistorine senienas mus pasiekė iš XVII a. Motiejaus Pretorijaus veikalo. Mėgėjiškasis, arba senienų rinkimo periodas tęsėsi iki XIX a. 9-ojo dešimtmečio. Šio periodo paskutinysis atstovas buvo mokytojas iš Tilžės Eduard Gisevius.

Pačioje XIX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje Klaipėdos kraštas sulaukė savo pirmųjų archeologų – tai buvo Luizės gimnazijos direktorius su tos pačios. 1879 m. šie entuziastai tyrinėjo pilkapį Šlažiuose. Tais pačiais metais buvo paskelbtas nedidelis straipsnelis apie tyrimų rezultatus, o 1880 m. Šlažių pilkapynę aptikti radiniai jau buvo pristatyti Berlyne vykusioje senienų parodoje.

XIX a. 9-ajame dešimtmetyje ne vienas išsilavinęs Klaipėdos krašto gyventojas užsiėmė senienų paieška, privačių kolekcijų formavimu, sulaukta pirmojo profesionalaus archeologo iš tuometinio Karaliaučiaus – Otto Tishlerio, kuris tyrinėjo Aukštkiemių/Oberhof kapinyną.

1891 m. situacija pasikeitė. Klaipėdos krašte pradėjo aktyviai reikštis Karaliaučiaus draugija Altertumsgesellschaft Prussia ir jos vadovas Adalbert Bezzenberger, šiame regione tyręs daugiau nei 30 objektų. Nemažai medžiagos buvo sukaupta Įsruties muziejuje, daug archeologinių radinių pateko net į Berlyno muziejų.

II Pasaulinis karas sunaikino didžiąją dalį Karaliaučiuje sukauptos informacijos apie Klaipėdos krašto archeologinius objektus ir juose rastus radinius.

Surinkti visą informaciją apie išlikusią Karaliaučiaus krašto muziejų ir archyvų medžiagą, susijusią su Klaipėdos kraštu buvo viena iš pirmųjų projekto ARCHEOLITAS užduočių.

Tokią medžiagą projekto dalyviai aptiko devyniose institucijose, esančiose šešiose šalyse.

Šią projekto dalį nuo 2004 m. koordinuoja L. Tamulynas, 2004 m. vadovavo prof. M. Michelbertas, 2006-2008 m. dalyvavo dr. V. Šimėnas, su Klaipėdos krašto medžiagos identifikavimu ARCHEOLITO projekte dirba ir dr. R. Banytė-Rowell bei dr. A. Čivilytė.