IMG_HD7.jpg

Altertumsgesellschaft Insterburg eksponatai ir archyvas

Įsruties senovės draugija įkurta 1880 m. Jos tikslas buvo rinkti žinias apie šio miesto ir jo apylinkių senovę. Prie draugijos buvo įsteigtas muziejus, kuriame kauptos senienos, įdomesni naujųjų laikų eksponatai, buvo numizmatikos skyrius ir, aišku, biblioteka. Savo paskirtimi ir struktūra šią draugiją galima suvokti kaip Karaliaučiaus senovės draugijos “Altertumsgesellschaft Prussia" sumažintą kopiją. Draugijai pirmininkavo: Hundertmarckas 1880 - 1883, Van Barrenas 1884 - 1887, 1887 - 1891 Töwsas, 1891 - 1895 Kleinschmidtas, 1895 - 1935 G. Frölichas, 1935 - 1939 W. Grunertas. 1888 m. draugijos narių pastangomis pradėtas leisti leidinys "Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg", kurio iki 1939 m. išėjo 22 sąsiuviniai. Iki 1895 m. su Klaipėdos krašto archeologiniais ir proistorės tyrinėjimais draugijos veikla susijusi tik tiek, kiek jos rinkiniuose buvo senienų iš minėto regiono. Apie jas informacija paskelbta 1888 metais publikuotame draugijos muziejaus rinkinių apraše (Verzeichnis, 1888). Atkreiptinas dėmesys, kad tuomet draugijos rinkinyje buvo nemažas kiekis (apie šimtas vienetų) senienų, rastų Šilutės apskrityje, tačiau visų jų radimvietės yra nežinomos - nurodyta tik “Kr. Heydekrug” (Verzeichnis, 1888, p. 200, 204 – 205). 1895 m. draugijos vadovu tapo Georg Reinhold Frölich ir šios organizacijos santykis su Klaipėdos krašto archeologiniais ir proistorės tyrimais įgavo kitokį pobūdį. Tapęs draugijos “Altertumsgesellschaft Insterburg” vadovu, G. Frölich grįžo prie aktyvių kasinėjimų, kuriuos jis pradėjo dar 1879 m. kartu su kolegomis, tyrinėdamas Šlažių pilkapius. Pirmieji jo, kaip šios draugijos nario, tyrinėjimai Klaipėdos krašte – žvalgymai Kuršių Nerijoje 1896 m. (Jahresbericht, 1896, p. 3-5), vėliau – 1897 m. kasinėjo Andulių kapinyną (Jahresbericht, 1898, p. 9-11), 1899 m. kasinėjo Kuršių Nerijoje, Andulių kapinyne ir Rušpelkių kapinyne (Jahresbericht, 1900, p. 8-9, 10, 11-13), 1901 m. – Rušpelkių kapinyne (Jahresbericht, 1901, p. 8-9, 10, 11-13). Tokį draugijos vadovo G. R. Frölicho tyrimų geografijos pasirinkimą greičiausiai lėmė tai, kad jis gimė Paul-Normund kaime, šalia kurio ribos buvo Rušpelkių kapinynas. Kiti Altertumsgesellschaft Insterburg nariai Klaipėdos krašto archeologiniuose tyrinėjimuose aktyviai nedalyvavo.

1905 m. draugijos 25 - mečio proga buvo surengta jos rinkiniuose buvusių senienų paroda, o jubiliejiniame leidinyje publikuotos šios parodos stendų fotonuotraukos. Sprendžiant pagal šią publikaciją, didžiąją dalį geležies amžiaus kolekcijos tuomet muziejuje sudarė radiniai iš G. Frölich kasinėtų Andulių ir Rušpelkių kapinynų (17 Tafeln, 1905, Tafel X-XII (Blatt X-XII)). Muziejaus rinkiniuose buvo ir kitų laikotarpių senienų iš Klaipėdos krašto: akmeninis kirvis iš Juodkrantės (17 Tafeln, 1905, Tafel III (Blatt III)), gintarinis dirbinys, rastas tarp Juodkrantės ir Klaipėdos (17 Tafeln, 1905, Tafel IV (Blatt IV)), apskrita segė iš Blušių (17 Tafeln, 1905, Tafel VIII (Blatt VIII)), radinių iš Vilkyčių (17 Tafeln, 1905, Tafel IX (Blatt IX)).

1928 m. išleistas dar vienas šios draugijos muziejaus katalogas.