IMG_HD6.jpg

Proistorės ir ankstyvosios istorijos muziejaus Berlyne eksponatai ir archyvas

Museum für Vor- und Frühgeschichte
Staatliche Museen zu Berlin
Spandauer Damm 2
14059 Berlin

2008 m. projekto ARCHEOLITAS metu suorganizuotoje konferencijoje dalyvavę muziejaus bendradarbis dr. Heino Neumayer pirmą kartą istoriografijoje pristatė tiesiogines šio muziejaus sąsajas su Klaipėdos kraštu (žr. dr. H. Neumayer straipsnį). Pažymėtina, kad pirmieji radiniai į šį muziejų iš Klaipėdos krašto pateko jau 1831 m., dalį savo surinktų radinių iš Rambyno/Rombinus XIX a. 5-ame dešimtmetyje perdavė Tilžės mokytojas E. Gisevius. Pagrindinė dalis Klaipėdos krašto ir netgi visos Rytprūsių medžiagos – tai Andulių kapinyno medžiaga.

Apie į Berlyno muziejų patekusius radinius iš Klaipėdos krašto galima sužinoti iš muziejaus katalogo (inventorinės knygos). Jame esančią informaciją kai kuriais atvejais papildo radinių kartoteka. Iki mūsų dienų muziejuje išliko ir radinių priėmimo dokumentacija.

1945 m. didelė dalis Klaipėdos krašto radinių, buvo paimta kaip karo grobis ir išvežta į Rusiją. Nors apie šių radinių likimą oficialiai neskelbta – žinoma, kad dali jų saugomi Valstybiniame Istorijos muziejuje Maskvoje. Iki mūsų dienų Berlyno muziejuje išliko radiniai iš Klaipėdos krašto vietovių. Dalis jų eksponuojami Naujajame muziejuje, ekspozicinėje vitrinoje, skirtoje baltams.

2008 m. konferencijos baigiamajame vakare dr. Heino Neumayer pasiūlė projekto ARCHEOLITAS vadovui, prof. Dr. A. Luchtanui kartu parengti Muziejuje esančių radinių iš dabartinės Lietuvos katalogą. Darbas sėkmingai pradėtas. Katalogo rengime dalyvauja ARCHEOLITO bendradarbiai dr. R. Banytė-Rowell, dr. A. Čivilytė, L. Tamulynas.