IMG_HD6.jpg

Prussia-Museum ir Proistorės valdybos Karaliaučiuje medžiaga

Prussia-Museum buvo įkurtas kaip draugijos Altertumsgesellschaft Prussia (įkurtos 1844 m.) padalinys. Į šį muziejų pateko ir Gamtos ir visuomenės mokslų draugijos (Physikalisch ökonomischen Gesellschaft) muziejaus Proviziall-Museum archeologinė kolekcija.

XX a. 4-ame dešimtmetyje reformavus Prūsijos paveldosaugos sistemą Prussia-Museum tapo Proistorės valdybos (Landesamt für Vorgeschichte) padaliniu.

Šiame muziejuje saugota didžioji dalis Klaipėdos krašte iki 1923 m. rastų archeologinių radinių.

Be radinių Altertumsgesellschaft Prussia turėjo tokią unikalią archyvinę medžiagą, kaip J. M. Guise sudaryta Rytų Prūsijos piliakalnių ir gynybinių įtvirtinimų kartoteką, E. Gisevius piliakalnių piešinius, A. Bezzenbergerio lauko tyrinėjimų medžiagą (dienoraščius ir brėžinius) ir pan.

1943 m. pradėjus muziejaus evakuaciją, jo ekspozicija ir fondai buvo evakuoti atskirai:

- Neeksponuojamoji fondų dalis, kuri dalinai saugota Proistorės valdybos pastate (vėliau Berlyne buvo aptikta supakuota kartu su šios įstaigos dokumentacija), dalinai – Karaliaučiaus pilyje, evakuota į vakarus ir šiuo metu saugoma Kaliningrado, Olštyno, Kentšyno ir Berlyno muziejuose.

- Ekspozicija (ir dalis fondų) buvo paslėpta Karaliaučiaus išorinio gynybinio žiedo forte Nr. III ir šiuo metu saugoma Kaliningrado muziejuje bei privačiose kolekcijose.