IMG_HD8.jpg

Prussia-Museum ir Proistorės valdybos Karaliaučiuje medžiaga Kaliningrado istorijos ir meno muziejuje

Калининградский областной
Историко – художественный музей
Ул. Клиническая 21, г. Калининград
Калининградская область, Россия, 236016
Тел., факс 8(4012)453902

Kaliningrado istorijos ir meno muziejuje šiuo metu saugoma dalis eksponatų iš Karaliaučiaus „Prussia-Museum“ ekspozicijos. 1944 m. anglų aviacijai subombordavus miestą nukentėjo ir Karaliaučiaus pilis, kurioje tuo metu buvo įsikūręs muziejus „Prussia-Museum“. Atrodo, kad šios akcijos metu nukentėjo ir dalis archeologinės ekspozicijos, nes dalis Prussia-Museum eksponatų aptikti XX a. 7-ame dešimtmetyje, tuomet jau visiškai sunaikintos Karaliaučiaus pilies griuvėsiuose.

Be šių eksponatų Kaliningrado muziejuje saugoma ir dalis „Prussia-Museum“ ekspozicijos eksponatų, kurie 1944 m. (po bombardavimo) buvo evakuoti į miesto išorinio gynybinio žiedo fortą Nr. 3. 2001 – 2003 m. čia vykdyta „Prussia-Museum“ archeologinės ekspozicijos likučių paieškos ekspedicija, kurios metu pavyko surasti per 10000 eksponatų ar jų fragmentų.

Trečia grupė radinių, kurie šiuo metu saugomi Kaliningrado muziejuje – tai radiniai iš buvusios Proistorės valdybos pastato rūsio, kurio buvo atkastas ir išvalytas 2009 metais. Po užgiuvusiu skliautu aptikta keliasdešimt eksponatų iš kurių tik keli iš buvusio Klaipėdos krašto.

Radinius iš Klaipėdos krašto, saugotus Prussia-Museum, o šiuo metu esančius Kaliningrado srities meno ir istorijos muziejuje, nustatyti beveik neįmanoma todėl, kad daugeliu atvejų jie demetrikuoti. Kaip ir kitais atvejais identifikuotini tik literatūroje publikuoti vienetiniai radiniai.

„Prussia-Museum“ archeologinės kolekcijos inventorinių knygų likučiai

2009 m. Prūsijos archeologijoje neeilinis įvykis. Lenkijos restauratoriai sutvarkė Prussia-Museum eksponatų apskaitos knygas. Šių knygų fotokopijos ARCHEOLITO projekte pradėtos skenuoti dar 2006 metais, kai rusų archeologas V. I. Kulakov informavo, jog jis turi tokią medžiagą. Iš nuskenuotų negatyvų nei viename nepavyko aptikti daugiau informacijos nei yra Kaliningrado muziejuje saugomose tų pačių knygų skenuotose kopijose, todėl ši veikla nutraukta kaip netikslinga.

Kaip įdomesnį faktą verta paminėti tai, kad Prussia-Museum inventorinės knygos 9-ajame dešimtmetyje buvo atvežtos restauracijai į Lietuvą (perduotos Lietuvos istorijos institutui), tačiau taip ir grąžintos atgal nesutvarkytos.