IMG_HD6.jpg

Varmijos ir Mozūrijos muziejus Olštyne

Oddzial Archeologii
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
Zamkowa 2, Olsztyn, PL 10-074

Su Varmijos ir Mozūrijos muziejuje saugoma medžiaga 2004 m. gruodžio mėn. 15-17 d. susipažino prof. M. Michelbertas ir L. Tamulynas.

Apie Varmijos ir Mozūrijos muziejuje Olštyne esančią medžiagą iš buv. „Prussia-Museum“ skelbta kelis kartus šio muziejaus darbuotojo M. Hoffmanno straipsniuose [Hoffmann M., 1999; Hoffmann M., 2003]. Dalis šios medžiagos susijusi su Klaipėdos krašte rastomis senienomis: 1. Radiniai (keramika) iš Klaipėdos krašto kapinynų; 2. Vadinamoji „O. Tischlerio kartoteka“.

Keramika iš Klaipėdos krašte tyrinėtų kapinynų

Varmijos ir Mozūrijos muziejuje saugomi keramikiniai puodeliai iš Klaipėdos krašte tyrinėtų Aukštkiemių, Šernų ir Ramučių kapinynų. Ant daugelio puodelių išlikę originalūs „Prussia-Museum“ užrašai ar etiketės.

HOFFMANN M. J. 1999. Wschodniopruskie materiały archeologiczne w archiwum działu archeologii muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. In: Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne. Ostróda 15-17 X 1998. Olsztyn, p. 225-228.

HOFFMANN M. J. 2003 Gerettete Fragmente der archäologischen Sammlungen des Prussia - Museums im Muzeum Warmii i Mazur In: Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie. Warszawa, p. 53-56.

Otto Tischlerio kartoteka

Kartoteką sudaro keli šimtai kartoninių lapelių, ant kurių užraštyti radimviečių pavadinimai, radinių apibūdinimas, radinių inv. Nr., informacijos apie radinius suteikėjas ir radimo (informacijos gavimo ?) metai. Šios kartotekos autoriumi laikomas Karaliučiaus muziejaus „Provinzial-Museum“ archeologas Otto Tischler. Joje užfiksuota informacija apie iki XIX a. paskutinio dešimtmečio į Karaliaučiaus muziejus „Provinzial-Museum“ ir „Prussia-Museum patekusius radinius.

Pagrindinę kartotekos dalies, susijusios su Klaipėdos kraštu, dalį sudaro Aukštkiemių (Oberhof) kapinyno kapų inventoriaus aprašai, likusią – duomenys apie įvairių laikotarpių atsitiktinius radinius iš įvairių šio regiono vietų.

Su Klaipėdos kraštu susijusios kartotekos dalį (akmeninių kirvių radimviečių sąrašą) 1999 m. paskelbė muziejaus darbuotojas Jarosław Sobieraj (Sobieraj, 1999). Duomenis apie Varmijos ir Mozūrų muziejuje saugomoje „Otto Tischlerio kartotekoje“ užfiksuotą informaciją apie radinius iš Klaipėdos krašto galima rasti čia.

Lit.: SOBIERAJ J. 1999. Materiały z epoki kamienia z archiwum b. Provinzial-Museum zu Königsberg. In: Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne. Ostróda 15-17 X 1998. Olsztyn, 1999, p. 365-378.